บริษัท เทคแคร์ไอที จำกัด (Takecareit co.,ltd.) ให้บริการทั้งด้าน Implementer รวมถึงจัดซื้อ/จัดจ้าง IT Products

Services :

1.IT Consultant : บริการด้านที่ปรึกษา กลยุทธ์ [IT strategy IT Roadmap] ด้าน IT Solution ต่างๆ

2.IT Infrastructure & Cloud : บริการด้าน IT Hardware/Software อาทิเช่น Server, Network, Wire and Wireless, Virtualization,AWS,Azure

3.Cybersecurity : บริการจัดทำ Security Hardening, EDR,XDR, Penetration Test, Security Awareness Training, Phishing Test หรือ เป็นการให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปิด GAPs หรือ พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

4.IT Service Desk : Online/Onsite แก้ไขปัญหาทางด้าน Computer/Server/Network

5.IT Purchase : จัดซื้อ/จัดจ้าง Software License / Hardware / Maintenance service

Products :